Pe_cevi_za_voće_fi16_50cm

25 rsd.

Višegodišnje kapajuće cevi sa ugradjenim i tačno definisanim razmakom kapljča na 50cm. Koristi se za ravne terene. Maximalna dužina postavljanja 130m

Debljina zida cevi: 0,8mm

Protok po kapljaču: 2lit/h

Pakovanje: 300m

Proizvodjač: Poliext

Cena izražena po dužnom metru