Regulator_pritiska_Bermad

4.000 rsd.

Regulator pritiska Bermad sa opsegom od 0,8ba – 2,5ba sa 3/4″ navojem.