Solinur_GT5_20:20:20

9.700 rsd.

Solinur GT5 20:20:20 je izbalansirano NPK đubrivo, odlično za primenu u svim uslovima proizvodnje.

Solinur GT5 ne sadrži ureu i hloride već kompleks mikroelemenata koji biljkama pospešuju lisnu masu, utiču na porast ploda i sazrevanje istih.

Koristi se za biljke koje se proizvode i gaje u plastenicima, staklenicima, rasadnicima, na otvorenom polju…

Solinur 20:20:20 se najviše upotrebljava u fazi porasta lisne mase biljke.

Uglavnom se koristi za prehranu biljaka prilikom zaštite istih i time se smanjuje stres biljke na preparate namenjene zaštiti bilja (insekticidi, fungicidi…).

Koristi se kod svih ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, ječam, repa, soja i td);

za sve voćarske kulture (jagoda, jabuka, šljiva, višnja, trešnja, kajsija i td);

za svo povrće (paradajz, paprika, krastavac, tikvica, kupus, luk, salata…);

kao i za svo sobno cveće, baštensko bilje i cvetnice, muškatle, belagone i td.

Solinur GT5 sadrži: 20% N, 20% P, 20% K, 0,04% Fe, 0,01% B, 0,01% Mn.

Pakovanje: 25kg.