UV_folija_6m

340 rsd.

U ponudi imamo folije širine 6 i 8 metara, debljine 150 micro-na, sa dodatkom UV stabilizatora i aditivima koji foliji daju:

– elastičnost i dobru otpornost na cepanje, istezanje i perforaciju,kao i transparentnost za sunčeve zrake, posebno u vidljivom spektru, a naročito za zrake u Spektru Fotosintetske Aktivnosti od 400-700 nanometara.

– aditivi povećavaju sposobnost zadržavanja toplote unutar plastenika tokom noći.

Cena po kilogramu.

Širina folije: 6 metara.

Domaća proizvodnja.