SV1446SD_šećerac_5000sem

6.490 rsd.

SV1446SD je novi super slatki hibrid namenjen samo za svežu upotrebu. Ovo je rani hibrid, odličnog prinosa i dobrog kvaliteta. Dužina vegetacije iznosi 75-78 dana, nakon nicanja biljke. SV1446SD je otporan na rđavost kukuruza, kao i na virus patuljavosti kukuruza. Dužina klipa je oko 22cm, 50mm u prečniku, sa 16 do 18 redova zrna. Klipovi su ujednačeni, cilindričnog oblika, koji su ispunjeni pri vrhu a drugi klip je jednake dužine kao i drugi.

Rezistentnost: HR (CrRpG59), IR: MDMV, SCMV