Lucerka_Banat_1kg

740 rsd.

NS BANAT ZMS II je rana do srednje rana sorta, pogodna za proizvodnju sveže krme, sena, senaže i silaže. Odlikuje se brzim porastom rano u proleće i posle košenja, rano stasava za kosidbu i podnosi intenzivniji način iskorišćavanja (5 otkosa godišnje). Ova sorta je izuzetno bujna i u povoljnim uslovima treba je kositi u fazi početka cvetanja. Vrlo dobro podnosi sušu i niske temperature, a srednje je otporna na bolesti i poleganje. Stabljike su visoke, nežne, šuplje i dobro obrasle krupnim lišćem sivkastozelene boje koja potiče od voštane prevlake što ukazuje na izuzetnu otpornost prema suši. Genetički potencijal sorte za prinos zelene krme je 80–100 t/ha a sena preko 20 t/ha. Prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je od 19,8%. Kljiavost: 85%.

Kategorije: ,