Homera_F1_250 semenki

2.100 rsd.

Rani hibrid ljute papričice u čarlston tipu, krupnih, vrlo dugih ujednačenih pravih plodova, debelog mesa, veličine 3-4 cm x 20 cm, mlečno zelene/svetlo žute boje. Karakterišu ga veoma brzo zametanje nakon berbe, visoki prinosi, tolerantnost na zeleno uvenuće i otpornost na Tm 0 virus. Plodovi se odlikuju vrlo visokim prinosom, kontinuiranom berbom i visokom tržišnošću.

Uvozni hibrid. -ENZA ZADEN

Kategorija: