Amati_ F1_500 semenki

3.850 rsd.

Amati F1 je rani hibrid plodova srednje krupnoće odličnog ukusa i dobre ujednaćenosti. Biljke su jake, kompaktnog i otvorenog habitusa. Univerzalan hibrid za proizvodnju u plastenicima, nižim tunelima kao i na otvorenom polju koji daje podjednako dobre rezultate kako u ranoj tako i u letnjoj i jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: virus mozaika paradajza, fuzariozno uvenuće paradajza, plesnivost lista paradajza, zeleno uvenuće i nematode korenovih gala.

Uvozni hibrid. MONSANTO/SEMINIS

Kategorije: ,