Corvinus _F1_500 semenki

4.500 rsd.

Corvinus je novi poludeterminantni hibrid koji je zbog svoje brizine i adaptibilnosti pogodan kako za najraniju proizvodnju, tako i za drugu setvu. Plodovi su odličnog kvaliteta, dobre transportabilnosti i bez problema postiže krupnoću preko 200g. Ovo je generativan hibrid sa dobrim zametanjem u ranim prolećnim uslovima, a takođe i u uslovima visokih letnjih temperatura. Izuzetno brzo postiže pun prinos i daje mogućnost proizvođačima da ga kombinuju sa drugim usevima u istoj proizvodnoj sezoni.

Rezistencija: virus mozaika paradajza, alternaria stem canker, fuzariozno uvenuće paradajza, siva pegavost lišća, zeleno uvenuće i nematode korenovih gala.

Uvozni hibrid. -MONSANTO/SEMINIS

Kategorije: ,