Florida _F1_5 grama

3.700 rsd.

Florida F1 je srednje rani hibrid paradajza krupnih, kvalitetnih mesnatih plodova. Biljke su snažne sa dobrom pokrivenošcu. Plodovi su okrugli, težine 200 – 250g, dobre čvrstine i dobre transportabilnosti. Florida 47 R se zbog svojih karakteristika može koristiti podjednako dobro za svežu potrošnju kao i za preradu.

Rezistencija: zeleno uvenuće, fuzariozno uvenuće paradajza, alternaria stem canker i sive pegavosti lišća.

Uvozni hibrid. MONSANTO/SEMINIS

Kategorije: ,