Uragan _F1_250s

900 rsd.

Visok i ujan hibrid paradajza, srednje ranog zrenja, za gajenje u plastenicima i na otvorenom polju. Generativni hibrid sa dobrim zametanjem. Plodovi su krupni, čvrsti i mesnati, ukusni, dobro obojeni, pogodni za transport i duže čuvanje, prosečne mase 220g. Vrlo je prinosan i otporan na bolesti. Blago kiseli jabučar koji lako nalazi kupce na tržištu.

Domaći hibrid. -SUPERIOR

Kategorije: ,