Scilly_F1_500 semenki

4.100 rsd.

Scilly F1 je rani hibrid iz Seminisove selekcije tikvica. Plodovi su svetlo zelene boje, vrlo lepog oblika, dužine 18-21cm. Biljka je bujna, otvorenog habitusa sa lakim pristupom plodovima. Produkcija je odlična, a jedna od bitnijih karakteristika je otpornost na viruse koji postaju sve veći problem u letnjoj i jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: ZYMV – Virus žutog mozaika tikvice
WMV – Virus mozaika lubenice.

Uvozni hibrid. MONSANTO/SEMINIS

Kategorija: