Projektovanje zalivnih sistema

Osnova svakog dobrog zalivnog sistema je pravilno uradjen projekat. Ulis doo poklanja posebnu pažnju izradi kvalitetnog projekta. Na osnovu vaših podataka izradjujemo hidraulički proračun i specifikaciju potrebnog materijala. Naši monteri na osnovu toga vrše profesionalnu montažu i predaju vam sistem na korišćenje uz sva potrebna uputstva.