Ugradnja automatskih sistema u travnjake

Pravilna ugradnja zalivnog sistema zavisi od kvalitetnog projekta. Ulis doo ima stručno osposobljene montere koji će izvršiti profesionalnu ugradnju na terenu i uz vaše sugestije      prilagoditi sistem vašim potrebama. Pružamo kompletnu uslugu savetovanja, ugradnje i servisiranja, kao i godišnje održavanje