Ugradnja sistema kap po kap u zasadima voća

Ulis doo ima kompletnu ponudu za ugradnju u zasadima voća i to:

  • projektovanje zalivnog sistema
  • prevoz kompletnog materijala
  • ugradnja pumpi za vodu
  • mašinski iskop kanala za postavljenje glavnog voda
  • montažu i spajanje fitinga
  • puštanje u rad
  • garantni rok