Sentinel_F1_5000 semenki

5.500 rsd.

Sheba F1 je vrlo rani super slatki hibrid šećerca već dobro poznat na našem tržištu kao hibrid broj 1 za ranu setvu. Namenjen prvenstveno za svežu potrošnju.Ima izvrstan ukus. Dužina vegetacije je 72 dana. Visina biljke je 1,8m, dužina klipa 20cm. Klip je odlično popunjen do vrha. Broj redova je 14-16. Preporučena šema setve je 21x75cm u sklopu 60000-65000 biljaka/ha.

Rezistencija: SCLB, SBW

Napomena: Super slatki šećerci zahtevaju više temperature zemljišta u odnosu na šećerce standardne slatkoće i od izuzetne je važnosti da se ispoštuje tehnologija za njihovu proizvodnju da bi se dobili zadovoljavajuči rezultati.

Uvozni hibrid. -MONSANTO/SEMINIS

Otporan hibrid kvalitetnih klipova sa velikom količinom šećera (superslatki). Namenjuje se za svežu potrošnju i preradu. Dužina vegetacije 82-85 dana. Visina biljke 190-200cm. Dužina klipa 20-22cm.