Magnus _F1_500 semenki

5.600 rsd.

Magnus F1 je već dobro poznat poludeterminantni hibrid namenjen za najraniju proizvodnju sa i bez grejanja. Glavne odlike su izuzetno visok prinos, odlična tranportabilnost i dobar i ujednačen kvalitet plodova krupnoće od 200-250g, bez zelene kragne. Iako izrazito generativan Magnus ipak ima solidnu lisnu masu koja mu omogućava dobru pokrivenost i u toplijem periodu godine. Za postizanje vrhunskih prinosa potrebna je pojačana prihrana u periodu plodonošenja.

Rezistencija: virus mozaika paradajza, plesnivost lista paradajza, fuzariozno uvenuće pradajza, zeleno uvenuće i nematode korenovih gala.

Uvozni hibrid. MONSANTO/SEMINIS

Kategorije: ,